Verzekering

Wie en wat is
er verzekerd?

Elk spelend lid, dat aangesloten is bij onze vereniging, sluiten wij automatisch aan bij de KBVB.

Elk spelend lid geniet dan ook automatisch van de verzekeringen gekoppeld aan het lidmaatschap van de KBVB (ongevallenverzekering én aansprakelijkheid schade aan derden).

Voor onze vrijwilligers (niet-spelende leden) is er bijkomend een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij KBC-verzekeringen onder polis met nummer 37.500.077.

De bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuursleden is bijkomend verzekerd via KBC-verzekeringen onder polis nummer met 37.610.627.