samenwerking tussen Voetbalclubs AA Rekem, KF Smeermaas en FC Veldwezelt

Beste jeugdspeler,
Beste ouder / begeleider,
Beste supporter,

Met de lente in aantocht, informeren we je graag over bijzonder fijn nieuws.

Voetbalclubs AA Rekem, KF Smeermaas en FC Veldwezelt gaan een structurele samenwerking aan voor hun jeugdwerking.

  • Onze eerste doelstelling focust op de korte en midden-lange termijn. Door uitwisseling van jeugdspelers waarborgen we binnen elke club de continuering van onze jeugdploegen.
  • Onze tweede doelstelling heeft een blik op de lange termijn. We denken samen (en met andere stakeholders) na over de toekomst van een jeugdwerking voetbal in onze dorpen en onze gemeente.

Graag vertellen we je al meer over onze eerste doelstelling.

Deze samenwerking wordt ingezet om onze jeugdspelers zo maximaal mogelijk op leeftijd/in de juiste U-ploeg te laten spelen.

In onze jeugdwerkingen merken we ook dat een U-ploeg soms te weinig spelers heeft. Dat kan verschillende redenen hebben: te weinig instroom, uitval door ziekte of kwetsuren, afhaken van jeugdspelers, … Sommige Uploegen kunnen hierdoor soms niet (volwaardig) aantreden in hun competitie. Dat kan gaan over een lange periode, een korte periode of één wedstrijd.

Door deze samenwerking maken we een uitwisseling van jeugdspelers tussen de drie clubs onderling mogelijk. Zo zorgen we samen dat onze jeugdploegen met te weinig spelers toch wedstrijden spelen. In overleg tussen de drie clubs schatten we hierbij telkens de situatie in en zoeken we een oplossing op maat.

Voor onze samenwerking en de bijhorende uitwisselingen hebben we een aantal krijtlijnen uitgezet:

  • In onze 3 jeugdwerkingen gaan plezier en ontwikkeling samen. De jeugdploegen van AA Rekem, KF Smeermaas en FC Veldwezelt treden aan in een gewestelijke competitie. We kiezen bewust niet voor een evolutie naar niveauploegen binnen eenzelfde leeftijdsgroep. Het principe ‘iedereen start en speelt evenveel’ van Voetbal Vlaanderen brengen we in de praktijk in de onderbouw van onze jeugdwerking (U6 tot en met U13).
  • Om alvast geen onnodige paniek te veroorzaken: bestaande ploegen met een mix van leeftijden zullen we niet meteen bruusk uit elkaar halen. Zeker niet wanneer deze ploeg voldoende spelers heeft om aan te treden in de competitie.
  • We willen alle jeugdspelers in een ongedwongen sfeer vertrouwd maken met de drie voetbalclubs. We zien dat als een verrijkende ervaring voor zowel de jeugdspeler, de ploeg, de trainer en de club.
  • Bij een uitwisseling blijf je als jeugdspeler lid van jouw club. Je bent en blijft ook correct verzekerd. Ook zorgen de samenwerkende clubs dat alles correct in orde is op het wedstrijdblad. Uiteraard zal je bij een uitwisseling aantreden in het wedstrijdtenue van een andere club, met andere ploegmaats, een andere ploegafgevaardigde en de coaching van een andere trainer.
  • In het kader van onze samenwerking organiseren we ook regelmatig gezamenlijke trainingsmomenten met de U-ploegen van de 3 clubs. Zo leren alle spelers en trainers elkaar beter kennen én leren we van elkaar.
  • Binnen iedere club is er één verbinder. Zij zorgen voor het onderlinge overleg tussen de clubs. Deze verbinders zijn bereikbaar voor de betrokken trainers en gelden als aanspreekpunt voor ouders.
  • Ouders / begeleiders worden betrokken bij deze samenwerking en uitwisselingen. We realiseren ons dat dit niet enkel van onze jeugdspelers, maar ook van de ouders / begeleiders enige flexibiliteit vergt. We hebben specifiek aandacht voor heldere, concrete en tijdige communicatie in verband met uitwisselingen. Ouders / begeleiders worden telkens eerst door de verbinder van hun eigen club gecontacteerd met de vraag voor een uitwisseling. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de trainer van je U-ploeg.

Heb je nog vragen, suggesties, bezorgdheden of opmerkingen? Contacteer dan zeker het aanspreekpunt van je club!

We wensen je veel voetbalplezier !

AA Rekem
KF Smeermaas
FC Veldwezelt